Banner

ØBG Silkeborg Fodbold - Kamp-Check-Liste

Vil du udskrive tjeklisten tryk her

Checkliste - hjemmekampe


Forberedelse ”hjemmefra”

Check om du har aftale med en lokal dommer (DGI-hjemmekampe)

Check om kamptrøjerne er klar – hvem er det nu, der har dem?

 

Ved JBU træningsturneringskampe: Sørg for penge til betaling af dommer

 

Klargøring før kampen

Mød i god tid (45 min. før kampstart)

 

Tjek og anvis omklædningsrum til gæstehold og dommer

 

Find kampbold og linievogterflag og aflever til dommer (til godkendelse/opbevaring)

 

Opsæt hjørneflag

 

Find opvarmningsbolde og evt. kegler/kineserhatte til opvarmning til såvel hjemme som udehold

 

Under

kampen

Sørg for at linievogterflag betjenes af en voksen

 

Efter

kampen

Betal dommer - hav så vidt muligt aftalte penge (JBU træningsturnering). Hvis Mia i Vulcan’en ikke er tilstede.

 

Læg alle rekvisitter og bolde på plads – eller få en klar aftale med næste holds træner om oprydning

 

Balle: Tjek omklædningsrum. Fej evt. gulvet. Sørg for at låse til omklædningsrum.

 

Udfyld hold-/resultatkort og læg til kampfordeler i klublokalet eller indtast resultatet.

Ved JBU-kampe indtelefoneres kampresultatet senest 1 time efter kampen – se tlf.nr. på kampkort

 

Dommerklubbens kampfordeler

Jan Sørensen, tlf. 8688 4700

 


Checkliste - udekampe


Forberedelse ”hjemmefra”

Check modstanderens spilledragt-farver – hvis de er de samme som ØBG, skal du bruge alternative trøjer

 

Skaf adressen på spillestedet og vær sikker på, at du kan fin­de det. Ved JBU’s turneringsplan på internettet findes adresse. Spørg evt. andre trænere/kampfordeleren eller (ved DGI-kampe) ring direkte til modstanderens kamp­fordeler (klubbernes kontaktperson findes i turnerings­planen).

 

Forbered, hvem der efter kampen skal have trøjer med hjem til vask.

 

Foretag sidste tjek på, om aftaler med chaufførerne er på plads

 

Sørg for, at kamptasken er komplet.

 

Ved afgang

Find evt. alternative spilletrøjer

 

Oplys adresse og kørevejledning til alle chaufførerne

 

Tilstræb ligelig fordeling af spillerne i bilerne – især, at der ikke er for mange i én bil. Der må aldrig køres med flere spillere, end der er seler/plads til. Uanset hvad enkelte forældre måtte mene, er dette også trænerens/klubbens ansvar.

 

Efter kampen

  

Saml evt. medbragte rekvisitter (drikkedunke o.s.v.)

 

Vær sikker på, at alle kommer med hjem! Læg kamptrøjer i den bil med ”trøje-vaskeren”

 

Ved JBU-kampe indtelefoneres kampresultatet senest 1 time efter kampen – se tlf.nr. på kampkort

 

Hjemme igen

Læg evt. medbragte rekvisitter på plads

 

Udfyld resultatkort og læg til kampfordeler

 

Kalender